ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Фізична особа підприємець ФУРМАНЕНКО ІГОР РУСЛАНОВИЧ (далі «Компанія» або «Правовласник») пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі –«Користувач» (разом у тексті – «Сторони», окремо «Сторона») приєднатися до цього Публічного договору (оферти) (далі – «Договір» та/або «Оферта») на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку функціоналу. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться вчинення наступних конклюдентних дій: реєстрація на веб-сайті. Реєструючись на веб-сайті Користувач «Ознайомлений із Публічним договором (офертою)». Акцептуючи договір «Користувач» в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, умови і порядок перебігу навчального процесу, вимоги до викладачів, відповідальність та всі інші умови цього Договору. Якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї публічної оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від укладення цього публічного договору. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

Цей Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 634, 641 та Глави 63 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх «Користувачів» («Викладачів»).

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  З метою однозначного трактування для цілей цього Договору терміни, наведені нижче, мають наступне значення:

  «Договір» – цей публічний договір (з усіма змінами та доповненнями) опублікований на веб-сайті за адресою: https://justclass.com.ua та адресований будь якій фізичній особі, що бажає використовувати функціонал веб-сайту. За цим договором Компанія бере на себе обов’язок забезпечувати безкоштовний доступ до функціоналу, перелік якого міститься на веб-сайті https://justclass.com.ua усім хто звернеться за умови здійснення попередньої реєстрації на веб-сайті;

  «Оферта» - публічна пропозиція Компанії, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Компанією Публічний договір дистанційним способом на умовах, що містяться в цьому Договорі, включаючи всі можливі Додатки;

  «Акцепт» – це беззастережне прийняття умов цього Договору між «Користувачем» та Компанією. Акцепт засвідчує факт укладення Договору та може бути здійснений шляхом першого використання веб-сайту чи вчинення інших конклюдентних дій;

  Якщо «Користувач» не погоджуєтеся з будь-якою з умов Договору, він не має права користуватися функціоналом веб-сайту Компанії. Повне та безумовне прийняття «Користувачем» умов Договору є необхідною умовою для безкоштовного користування функціоналом веб-сайту Компанії.

  Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного Договору, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є вчинення конклюдентних дій.

  «Веб-сайт» та/ або «Платформа» - сайт Компанії, який розміщений за адресою: https://justclass.com.ua, і всі його субдомени, через які надаються доступ до інформаційно-аналітичних матеріалів на ньому відповідно до положень та умов, зазначених в цьому Договорі;

  «Відвідувач» - фізична особа, яка використовує веб-сайт без реєстрації Облікового запису.

  «Користувач» – сторона Договору, повнолітня фізична особа що використовує веб-сайт або неповнолітня/малолітня фізична особа в інтересах якої здійснюється таке використання функціоналу, що представлений на веб-сайті Компанії. Особа яка безпосередньо використовує функціонал веб-сайту. Всі Користувачі за Договором набувають рівних прав та обов'язків. Коли Користувачем є Дитина то використання функціоналу веб-сайту вчиняється в її інтересах батьками, опікунами, піклувальниками, які зобов’язані контролювати виконання даного Договору Користувачем та несе відповідальність за такого Користувача;

  «Дитина» - малолітня та/неповнолітня фізична особа в інтересах якої батьками, опікунами, піклувальниками, здійснено використання функціоналу, що представлений на веб-сайті Компанії;

  «Обліковий запис» - сукупність інформації про Користувача яка надана ним при реєстрації, що містить відомості, необхідні для ідентифікації Користувача для подальшої авторизації на веб-сайті, зокрема: прізвище, ім'я, номер телефону, e-mail Користувача та пароль;

  У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в розділом 1 Договору. В такому разі тлумачення термінів здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається у першу чергу - законодавством України, у другу чергу - на веб-сайті https://justclass.com.ua, потім загальноприйнятим тлумаченням положення.

 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Укладаючи Договір (тобто акцептуючи його умови), Користувач підтверджує наступне:

  Користувач цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору та він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, Політики конфіденційності;

  Користувач повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Компанії з метою можливості виконання умов цього Договору;

  Користувач володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для приєднання до цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору, Політикою конфіденційності, Згодою на збір та обробку персональних даних в повному обсязі та приймає їх умови в повному обсязі без будь-яких обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов даних документів та надає згоду на збір та обробку наданої Компанії персональної інформації на умовах та у порядку, передбаченому чинним законодавством України та даними документами.

  Всі відносини, що виникають у зв’язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.

 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Компанія зобов'язується надати доступ до внутрішнього функціоналу веб-сайту за допомогою технічних можливостей веб-сайту на запит/активну дію Користувача.

  Будь-яка інформація на веб-сайті надається Користувачеві на умовах «як є і як доступно» і не має трактуватися як спонукання до вчинення дій.

  Компанія надає Користувачеві доступ до веб-сайту для використання таких функціональних можливостей Платформи відповідно до цих Правил:

  • унікальні домашні завдання з різних предметів шкільної навчальної програми;
  • самостійні та контрольні роботи;
  • тестові завдання;
  • лабораторні роботи;
  • автоматична перевірка;
  • інший функціонал веб-сайту.

  Доступ до внутрішнього функціоналу веб-сайту надається на безкоштовній основі. Вся інформація про функціональні можливості веб-сайту та умови його використання доступна Користувачеві на веб-сайті. Користувач погоджується, що він самостійно відповідає за ознайомлення з умовами доступу до функціональних можливостей веб-сайту. Користувач споживає функціонал веб-сайту шляхом участі в постановленні, виконанні домашніх завдань, самостійних і контрольних робіт, лабораторних робіт, тестових завдань шляхом доступу та перегляду навчальних матеріалів до яких було надано доступ після здійснення авторизації на веб-сайті.

  Компанія на свій розсуд може час від часу вносити зміни до цього Договору, Політики конфіденційності, інших документів, які є невід'ємною частиною цього Договору (далі – «Документи»). Компанія публікуватиме зміни на веб-сайті, вказуючи дату останньої редакції документів.

  Цей Договір може бути змінено та/або доповнено Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, Компанія залишає за собою право повідомляти Користувачів про внесення змін до Договору та інших Документів шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Користувача. Цей Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Компанія рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови Договору на предмет змін та/або доповнення. Зміни набирають чинності з дати публікації документів у новій редакції.

  Якщо Користувач не погоджується з умовами, що змінилися, він повинен припинити використання веб-сайту та не користуватись послугами Компанії.

  Подальше користування та використання технічних можливостей веб-сайту Користувачем після публікації нової редакції Договору вважатиметься згодою Користувача щодо нових умов оферти та нової редакції Договору. У разі якщо Компанія протягом одного календарного дня з моменту оприлюднення змін до Договору не отримає від Користувача в електронній формі відмови, запропоновані зміни/доповнення до Договору та/або Документів вважатимуться прийнятими та узгодженими Користувачем відповідно до ч.3 ст. 205 Цивільного кодексу України.

  Основною мовою Договору та веб-сайту є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступних на веб-сайті (документи можуть бути викладені також іншими мовами).

 4. РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

  Умовою використання функціоналу веб-сайту є реєстрація і авторизація на Веб-сайті. Реєструючи Обліковий запис, Користувач гарантує, що надана ним інформація є правдивою, актуальною, точною і повною. Користувач гарантує та підтверджує, що є дієздатною, повнолітньою особою, і що має права і повноваження для укладення даного Договору.

  У разі недосягнення Користувачем повноліття, один з батьків або законний опікун, піклувальник буде виступати від його імені і в його інтересах та несе повну відповідальність за реєстрацію і доступ до Облікового запису неповнолітнього чи малолітнього Користувача, а також за користування таким Користувачем функціоналу веб-сайту Користувач має дотримуватись умов даного Договору та інших документів опублікованих на веб-сайті.

  На адресу електронної пошти вказану під час реєстрації надсилаються дані для входу в Обліковий запис на веб-сайті. Також при реєстрації може бути запропоновано підтвердити номер мобільного телефону шляхом введення коду підтвердження надісланого на мобільний телефон вказаний при реєстрації. Після проходження всіх ступенів авторизації Користувач отримує доступ до Облікового запису.

  В подальшому доступ до Облікового запису здійснюється шляхом введення логіну та пароля Користувача.

  Під час реєстрації на веб-сайті Користувач надає (заповнює) в Обліковому записі наступні дані:

  Вчителі:

  Обовʼязкові:

  • Повне ім'я користувача (ПІБ)
  • Адрес електронної пошти
  • Номер телефону

  Необовʼязкові:

  • Область
  • Населений пункт
  • Навчальний заклад

  Учні:

  Обовʼязкові:

  • Повне ім'я учня
  • Клас
  • Літера класу
  • Адрес електронної пошти
  • Номер телефону
  • ПІ одного з батьків
  • Номер телефону

  Користувач самостійно несе відповідальність за збереження секретності логіна і пароля Облікового запису. Всі дії, вчинені на веб-сайті з використанням логіна та/або пароля Облікового запису конкретного Користувача, вважаються його діями за «замовчуванням» та не потребують додаткової верифікації (перевірки) з боку Компанії.

  Користувач з моменту реєстрації Облікового запису набуває право на отримання за допомогою технічних можливостей веб-сайту доступу до комплексу даних інформаційно-довідкового характеру:

  • після реєстраційне обслуговування Користувача на веб-сайті (підтримання створеного Облікового запису з можливістю його самостійного наповнення Користувачем інформацією зі своїми персональними даними);
  • видаленням Облікового запису Користувача за його запитом;
  • організація доступу Користувача до інформаційних матеріалів, які можливо отримати з використанням технічних можливостей веб-сайту;
  • організації за допомогою веб-сайту комунікації Користувача та Компанії шляхом обміну повідомленнями у текстовій та іншій формі для надання необхідної інформації.

  У разі несанкціонованого доступу до Облікового запису, Користувач має негайно повідомити про це Компанію. У разі відсутності повідомлення Користувач (у випадку якщо Користувач неповнолітня особа то один з батьків або законний опікун, піклувальник несе відповідальність за всі дії, здійснені від імені такого Облікового запису.

  Компанія залишає за собою право заблокувати обліковий запис або обмежити (припинити) надання прав на користування функціоналом веб-сайту у разі порушень даного Договору, Угоди користувача та/або вимог чинного законодавства України.

  Вся інформація наявна на відповідній сторінці веб-сайту, де Користувач має змогу ознайомитись з умовами використання функціоналу веб-сайту, у разі якщо у Користувача після ознайомлення з умовами використання функціоналу веб-сайту залишились запитання він може зв’язатись з Компанією шляхом обміну повідомленнями у текстовій формі, або зателефонувати за номером 0800339742.(дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів операторів мобільного зв’язку).

 5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ САЙТУ

  1. Домашні завдання та роботи: Учителі можуть створювати унікальні домашні завдання та роботи для учнів на основі шкільної програми. Завдання можуть бути спеціально підібрані для кожного класу і предмету, враховуючи потреби учнів та їх рівень знань;
  2. Автоматична перевірка: Платформа забезпечує автоматичну перевірку завдань;
  3. Статистика та звіти: Вчителі, батьки, опікуни та піклувальники (через Обліковий запис Дитини) мають доступ до статистики про успішність Користувачів (учнів). Це допомагає відстежувати прогрес та виявляти області, які потребують додаткової уваги.
  4. Мінімальні системні вимоги до ПК:
   • Операційна система: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11;
   • Встановлений інтернет браузер Google Chrome останньої стабільної користувацької версії з включеним авто - оновленням;
   • Оперативна пам'ять: від 2 Гб і вище, процесор: 2 ядерний процесор від 1.8 ГГц;
   • Наявність мікрофона;
   • Інтернет з'єднання від 1 Мбіт / сек.
  5. Рекомендовані системні вимоги до ПК
   • Операційна система: Windows 8 / 8.1 / 10 та вище, Mac OS X 10.10, 10.11 та вище;
   • Встановлений інтернет браузер Google Chrome останньої стабільної користувацької версії з включеним авто - оновленням;
   • Оперативна пам'ять: від 4 Гб і вище;
   • Процесор: 2 ядерний процесор від 2.2 ГГц;
   • Наявність мікрофона і відеокамери;
   • Інтернет з'єднання від 35 Мбіт / сек.
  6. Мінімальні системні вимоги для Мобільних телефонів:
   • Android Chrome, Samsung Internet Browser сучасних версій;
   • iOS Safari, Chrome сучасних версій.
  7. Налаштування робочого місця:
   • Закрити всі програми, які можуть займати більшу частину інтернет каналу (такі як файлообмінники).
  8. Компанія не несе відповідальності і не гарантує, що в процесі використання функціоналу веб-сайту не виникатимуть технічні або будь-які інші проблеми, в тому числі збої в роботі веб-сайту та/або сторонніх сервісів, які можуть використовуватися в процесі використання функціоналу веб-сайту; що доступ до функціоналу веб-сайту буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; що всі помилки в роботі веб-сайту, сторонніх сервісів будуть виправлені.
  9. Користувач розуміє і погоджується, що Компанія не надає жодних гарантій і не несе відповідальність за неотримання Користувачем доступу до функціоналу Веб-сайту у зв’язку з відсутністю у останнього технічних можливостей для отримання такого доступу, в тому числі проблем з доступом до Інтернету.
  10. У той же час, Компанія не несе відповідальності і не гарантує отримання Користувачем будь-яких результатів від користування функціоналом веб-сайту; повноту, надійність і якість функціоналу веб-сайту, контенту; відповідність використання функціоналу веб-сайту, контенту очікуванням та/або іншим вимогам.
 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Користувач зобов’язується:
   1. Самостійно та усвідомлено здійснювати вибір та нести відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, засновані на інформації, розміщеній на веб-сайті;
   2. Дотримуватись умов даного Договору та інших документів розміщених на веб-сайті, слідкувати за змінами та оновленнями таких;
   3. Дотримуватись законодавства України, норм міжнародного права, поважати інших Користувачів веб-сайту;
   4. Вживати всіх необхідних дій для отримання можливості використання функціоналу веб-сайту;
   5. Не розголошувати інформацію, яку він отримав від Компанії при виконанні цього договору, розголошення якої може призвести до збитків та/або негативних наслідків для Компанії;
   6. Не розголошувати третім особам інформацію про технології та алгоритми, які використовує Компанія під час надання доступу до веб - сайту;
   7. Користувачі зобов’язується використовувати доступ до інформації, яку вони отримують за результатами доступу до веб - сайту, тільки для особистих цілей, не передавати у користування доступ до Облікового запису третім особам;
   8. Надавати Компанії, її уповноваженим особам правдиву, повну, достовірну та актуальну інформацію, стежити за її оновленням та повідомляти про зміну такої інформації;
   9. Не порушувати права інтелектуальної власності Компанії;
   10. Не шкодити репутації Компанії;
   11. Зберігати інформацію про реєстраційні дані, включаючи логін та пароль, у закритому доступі від третіх осіб, контролювати її, вживати заходів, необхідних для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб, та нести повну відповідальність за будь-яке використання таких даних Користувачем та/або третьою особою;
   12. Дотримуватись інших умов цього Договору.
  2. Користувач має право:
   1. Одержувати від Компанії всю необхідну інформацію з питань, що стосуються надання доступу до функціоналу веб-сайту;
   2. На отримання доступу до функціоналу веб-сайту відповідно до умов цього Договору;
   3. Припинити використання веб-сайту у порядку, визначеному цим Договором;
   4. Подавати Компанії на розгляд свої побажання та пропозиції щодо покращення роботи веб-сайту;
   5. Залишати відгуки, коментарі щодо використання функціоналу веб-сайту.
   6. За бажанням, Користувач може одержати від викладача детальний звіт про навчання
  3. Користувач гарантує що:
   1. Ознайомився з порядком надання доступу до функціоналу веб-сайту, йому зрозумілі ці умови і він не має заперечень чи зауважень. Користувач також погоджується, що порядок надання доступу до функціоналу веб-сайту та умови цього Договору не обмежують його права як споживача відповідно до законодавства України;
   2. Вся інформація, розміщена ним на веб-сайті, в процесі отримання доступу до функціоналу веб-сайту, у тому числі інформація, зазначена під час реєстрації, є достовірною, точною та актуальною.
  4. Користувачеві забороняється:
   1. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури веб-сайту, порушення його своєчасного та правильного функціонування; здійснення спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється веб-сайтом; виконання дій, що викликають надмірне навантаження на інфраструктуру веб-сайту, або в інший спосіб втручатися в роботу веб-сайту будь-якими засобами та в будь-яких цілях;
   2. Намагатися отримати доступ до даних інших Користувачів шляхом злому, підстановки даних у відповідних полях веб-сайту або іншим протиправним шляхом;
   3. Вносити помилкові, неактуальні або такі, що не відповідають умовам цього Договору відомості (дані);
   4. Копіювати, завантажувати, пересилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до чинного законодавства України або Договору, створювати на їх основі інформаційні продукти з метою отримання прибутку, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування;
   5. Здійснювати несанкціонований доступ до веб-сайту, облікових записів інших Користувачів;
   6. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого Користувача веб-сайту;
   7. Використовувати програми для запису відео з екрана під час користування веб-сайтом;
   8. Розміщувати (публікувати) в мережі Інтернет або іншим чином розповсюджувати без згоди Компанії вміст курсів, у тому числі, але не виключно: інформаційне наповнення, завдання, інформацію із закритих чатів, навчальні матеріали курсів у будь якому вигляді.
   9. Співпрацювати з викладачами (працівниками/підрядниками) Компанії в обхід Компанії.
  5. Компанія зобов’язується:
   1. Забезпечувати доступ до веб-сайту цілодобово та протягом терміну дії цього Договору, при цьому доступ до веб-сайту може бути обмеженим в разі:
    • Аварії серверів;
    • Робіт з модифікації веб-сайту;
    • Настанні форс-мажорних обставин;
    • Інших подій, незалежних від Компанії;
   2. Докладати зусиль, щоб роботи з модифікації веб-сайту, відбувалися в нічні години, у вихідні дні та/або в неробочий час;
   3. Надавати доступ до функціоналу веб-сайту на умовах, передбачених цим Договором;
   4. Не розголошувати інформацію, яку він отримав від Користувача та не використовувати її в корисливих цілях;
   5. Вживати відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права заходів щодо забезпечення конфіденційності інформації, що передається Користувачем;
   6. Не розголошувати третім особам отриману від Користувача інформацію без його письмової згоди, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором;
   7. Всіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність веб-сайту для Користувачів;
   8. Надавати Користувачам достовірну інформацію щодо надання доступу до функціоналу веб-сайту за цим Договором шляхом опублікування на веб-сайті.
  6. Компанія має право:
   1. Компанія залишає за собою право відхилити запит особи на реєстрацію без попередження та роз’яснення причин;
   2. Компанія має право залучати третіх осіб (працівників, підрядників, інших уповноважених осіб тощо) для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, а також використовувати послуги/роботи третіх осіб, які забезпечують можливість функціонування веб- сайту;
   3. Брати до уваги побажання Користувача по вдосконаленню веб-сайту, проте не гарантує їх виконання;
   4. На свій розсуд, будь-якої миті вносити будь-які зміни на веб-сайті, додавати нові або скорочувати існуючі функціональні можливості, їх зміст, сервіси та функціонал, змінювати дизайн веб-сайту, модифікувати, додавати та/або прибирати функції веб-сайту, додавати та/або прибирати інформацію розміщену на веб-сайті без узгодження із Користувачем;
   5. Отримувати від Користувача всю необхідну інформацію, документи для належного виконання зобов'язань за цим Договором;
   6. Змінювати строки надання можливості використання функціоналу веб-сайту з обов'язковим повідомленням про це Користувача;
   7. Проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення веб-сайту;
   8. Надсилати повідомлення, що містять інформацію про послуги, додаткові послуги, товари на електронну пошту Користувача;
   9. Моніторити (контролювати) та записувати телефонні дзвінки, що надходять до Компанії та здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування та виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав та законних інтересів, пов'язаних із правовідносинами, що випливають із цього Договору;
   10. Тимчасово призупинити надання Користувачеві можливості доступу до функціоналу веб-сайту за Договором з технічних або інших причин, що перешкоджають їх наданню на час усунення таких причин, без відшкодування будь-якої шкоди за тимчасове призупинення надання доступу;
   11. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку та припинити надання можливості Користувачеві доступу до використання веб-сайту у випадку, якщо Користувач порушив свої обов'язки за цим Договором, що призвело до неможливості надання можливості доступу до веб-сайту у повному обсязі.
   12. Компанія має право в односторонньому порядку видалити Обліковий запис Користувача без його повідомлення, якщо Користувач не використовував Обліковий запис понад 12 календарних місяців поспіль.
  7. Компанія гарантує Користувачеві, що:
   1. Використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних Користувача від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, а також вживає заходів щодо належної роботи веб-сайту. Однак, незважаючи на всі зусилля та запобіжні заходи, Компанія не може гарантувати постійну, безпомилкову, точну роботу веб-сайту, абсолютну захищеність інформації від будь-яких загроз, що виникають поза його регулюванням, у тому числі, але не виключно, якщо такі загрози виникли внаслідок протиправних/ необережних дій Користувача, його представників, працівників, уповноважених осіб;
   2. Буде докладати всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у функціонуванні веб-сайту, які здатні ускладнити надання або отримання доступу до функціоналу веб-сайту. Проте Компанія не гарантує повної відсутності помилок та збоїв під час використання веб-сайту та залишає за собою право призупиняти роботу веб-сайту при усуненні технічних несправностей;
   3. Надає доступ до інформації та персональних даних Користувача лише уповноваженим працівникам/особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором, Політикою конфіденційності, а також у випадках та розмірах, встановлених чинним законодавством України та нормами міжнародного права.
  2. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
  3. У разі порушення Користувачем, прав інтелектуальної власності Компанії, Користувач сплачує Компанії на його вимогу компенсацію, гривневий еквівалент 1000 (одна тисяча) доларів США. Сторони погодилися, що ця умова Договору передбачена з метою захисту прав інтелектуальної власності Компанії та справедливої компенсації для Компанії у разі порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Компанії. Користувач погоджується, що така компенсація буде справедливою.
  4. У разі невиконання Користувачем зобов'язання, передбаченого пунктом 7.7.8 Договору, в разі виявлення Компанією факту доступу третіх осіб до змісту курсу, Користувач зобов'язаний на вимогу Компанії сплатити штраф у розмірі гривневого еквівалента 1000 (одна тисяча) доларів США за кожний випадок несанкціонованого надання доступу третім особам.
  5. Компанія не несе відповідальності за наслідки використання інформації Користувачем, отриманої на умовах цього Договору, відповідність її очікуванням Користувача.
  6. Компанія не відповідає та не надає гарантій за фактичне застосування Користувачем набутих знань та навичок отриманих в результаті споживання послуг Компанії, - коректне застосування набутих знань та навичок є повною відповідальністю Користувача.
  7. Компанія не несе відповідальності за:
   1. затримки або збої в процесі надання функціонування веб-сайту, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах;
   2. систем переказів, банків, платіжних сервісів (систем) та затримки пов'язані з їх роботою;
   3. належне функціонування веб-сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання. Компанія не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення Користувачів такими засобами.
   4. будь-які втрати Користувача (у тому числі, але не виключно, прямі або непрямі збитки, матеріальні втрати або моральну шкоду, інші негативні наслідки майнового або іншого характеру) у разі зміни або припинення чинності Даного договору або припинення користування функціоналом веб-сайту;
   5. неотримання Користувачем можливості використання функціоналу веб-сайту чи їх неналежне (на думку Користувача) надання, Компанія не здійснює на користь Користувача жодних компенсаційних виплат чи відшкодування у будь-якій формі;
   6. наслідки дій Користувача, вчинених ним за допомогою технічних можливостей веб-сайту;
   7. втрату Користувачем логіну та/або паролю, необхідних для доступу до Облікового запису на веб-сайті (незалежно від того сталася така втрата внаслідок необережності чи протиправних дій третіх осіб). Будь-які дії, вчинені за допомогою технічних можливостей веб-сайту з використанням логіну та паролю, згенерованих та використовуваних Користувачем для його ідентифікації на веб-сайті та авторизації в Обліковому записі, вважаються діями такого Користувача;
   8. порушення прав та законних інтересів третіх осіб, що відбулися внаслідок дій Користувача, у тому числі через поширення Користувачем будь-якої інформації за допомогою технічних можливостей веб-сайту;
   9. недосягнення Користувачем бажаного ним кінцевого результату, який він розраховував отримати внаслідок користування функціоналу веб-сайту, та відповідність результатів такого користування очікуванням Користувача;
   10. безпомилкову і безперебійну роботу веб-сайту, припинення доступу Користувача до веб-сайту, якщо це було пов'язано з технічними проблемами у функціонуванні апаратного чи програмного забезпечення.
   11. недбале ставлення Користувача до заходів безпеки та захисту його персональних, платіжних чи інших даних;
   12. неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань внаслідок недостовірності, недостатності та невчасності надання відомостей Користувачем або порушення Користувачем умов цього Договору.
  8. Користувач несе повну відповідальність за:
   1. надання даних про засоби зв'язку з ним (адреса електронної пошти, номер телефону тощо), а також ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти/неправильного номера телефону;
   2. достовірність, актуальність та повноту наданої інформації;
   3. в інших випадках, встановлених цим Договором, чинним законодавством України, нормами міжнародного права.
  9. Компанія несе відповідальність тільки у випадку наявності вини в її діях і лише в межах сплаченої Користувачем суми грошових коштів.
  10. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнуті до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.
 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, за умови, що Сторона, яка порушила зобов’язання, доведе існування таких обставин.
  2. Непереборною силою в цьому Договорі вважаються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею, або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна, за умови вжиття звичайних для цього заходів, передбачити, а також не можна відвернути (уникнути) при всій турботливості і обачності, включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, окупація, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледі, повені, урагани, руйнування блискавкою, тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, вихід з ладу машин і обладнання, епідемії, пандемії, епізоотії, тощо).
  3. Випадком у цьому Договорі вважаються будь-які несприятливі обставини суспільного життя (війна оголошена та неоголошена, революція, заколот, повстання, воєнні дії, блокада, громадські хвилювання, прояви тероризму, страйки, бойкоти, тощо), а також видання забороняючих або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші дії (в тому числі незаконні) названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору, або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
  4. При виникненні обставин непереборної сили або випадку, строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин чи випадку та їх наслідків, а Сторона, що зазнала їх впливу звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань на строк дії таких обставин чи випадку та їх наслідків.
  5. Сторона, нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили або випадку, повинна негайно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення таких обставин, письмово повідомити іншу Сторону. Документ Торгово-промислової палати України або уповноваженого органу державної влади надається на підтвердження обставин непереборної сили не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати виникнення таких обставин. Невиконання хоча б однієї з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили або випадку як на підставу невиконання зобов’язань.
  6. Якщо дія обставин непереборної сили/їх наслідків або випадку продовжується понад 60 календарних днів, будь-яка із Сторін має право припинити дію Договору за умови письмового повідомлення іншої Сторони не менш ніж за 30 календарних днів до дати припинення.
  7. Обставиною непереборної сили в цьому Договорі вважається особлива подія або обставина, яка одночасно відповідає сукупності таких ознак: (а) подія або обставина вийшла за межі контролю будь-якої із Сторін; (б) таку подію або обставину, Сторона, яка на неї посилається, обґрунтовано не могла передбачити перед укладенням Договору; (в) при виникненні такої події або обставини Сторона, яка на неї посилається, не може її уникнути або перебороти; (г) така подія або обставина не існувала на дату підписання договору.
  8. Не є обставиною непереборної сили недодержання своїх обов'язків Стороною, яка посилається на обставини непереборної сили, відсутність у Сторони необхідних коштів, коливання курсів валют.
  9. Сторона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу для звільнення від виконання своїх зобов'язань, якщо хоча обставини непереборної сили виникли та об'єктивно існують, але вони не перешкоджають здійсненню Стороною своїх зобов'язань. Обов'язок доведення неможливості виконання зобов'язань за цим Договором через дію обставин непереборної сили покладається на Сторону, яка посилається на дію таких обставин.
 9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)

  1. Збір та використання Компанією особистої інформації Користувачів здійснюється відповідно до Політики конфіденційності.
 10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

  1. Цей Договір вступає в силу для кожного окремого Користувача в момент вчинення таким Користувачем конклюдентних дій та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.
  2. Договір може бути припинено/розірвано у разі:
   1. Повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором;
   2. Розірвання відносин із Користувачем через порушення ним умов цього Договору;
   3. З ініціативи однієї із Сторін (Сторони мають право розірвати договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення договору);
   4. В інших випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.
  3. Компанія може в односторонньому порядку розірвати цей Договір та, як наслідок, заблокувати доступ до функціоналу веб-сайту у разі виявлення публічного розповсюдження матеріалів або інформації, отриманих у процесі надання доступу до веб-сайту та/або передачі доступу до функціоналу веб-сайту третім особам, які не є Стороною Договору. Порушення можуть бути зафіксовані скріншами екранів, програмними засобами або фактами доступу до Облікового запису третіх осіб або будь-якими іншими розумними засобами.
  4. У разі розірвання/припинення дії Договору, включаючи запит Користувача, Компанія видаляє всі дані Облікового запису без можливості відновлення. Моментом припинення дії цього Договору є видалення Облікового запису Користувача.
  5. Моментом припинення чинності оферти вважається момент її відкликання Компанією у будь-який спосіб або момент повного припинення функціонування веб-сайту.
  6. Користувач має право відмовитися від цього Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це Компанію.
  7. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути, щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви однієї зі Сторін, що передана засобами поштового або електронного зв’язку. Досудовий розгляд спорів є обов'язковим для Сторін.
  2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів Сторонами не досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
 12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

  1. Об'єктом інтелектуальної власності є всі матеріали розміщені на веб-сайті та матеріали занять, відкритих уроків, вебінари, тренінги, у формі виступів, лекцій, промов; аудіо- та відеоуроки (заняття), записи онлайн-трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, текст, статті, інформаційні, навчальні та будь-які інші матеріали (у письмовій чи електронній формі), презентації, результати виконаних завдань, а також будь-які інші об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, дизайн, знаки для товарів та послуг (торговельні марки), логотипи, ноу-хау та інші об'єкти інтелектуальної власності, передбачені чинним законодавством України.
  2. Компанія є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов'язаних з веб-сайтом, його контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, текстами, даними та графіками) та програмним забезпеченням та базами даних , що забезпечують їхнє функціонування. Компанія також використовує Об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть належати іншим особам на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
  3. Якщо будь-коли під час отримання доступу до функціоналу веб-сайту, виконання зобов'язань за цим Договором Користувач буде створювати будь-які Об'єкти інтелектуальної власності, то, укладаючи цей Договір, він підтверджує, що з моменту їх створення він передає Користувачу всі майнові права інтелектуальної власності, передбачені п. 12.7. Договору, на такі Об'єкти інтелектуальної власності та Компанія може вільно використовувати, відчужувати або передавати їх будь-яким третім особам на свій розсуд у будь-який час з моменту створення Об'єктів інтелектуальної власності Користувачем під час виконання зобов'язань за Договором, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
  4. Користувач не має права без письмової згоди Компанії передавати доступ до отриманих записів занять, навчальних, інформаційних та інших матеріалів, інших Об'єктів інтелектуальної власності, наданих Компанією Користувачеві або створених Користувачем (самостійно або у співавторстві з іншими особами) для виконання умов цього Договору, а також передавати самі Об'єкти інтелектуальної власності та майнові права на ці Об'єкти інтелектуальної власності, передбачені п.12.7. Договору, третім особам опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати з комерційною метою, крім як на виконання умов цього Договору. Користувач має право використовувати Об'єкти інтелектуальної власності виключно з метою виконання умов цього Договору.
  5. Компанія надає Користувачам невиключне, особисте та невідчужуване право користування веб-сайтом відповідно до цілей веб-сайту та умов цього Договору.
  6. Забороняється будь-яке інше використання або експлуатація веб-сайту, його контенту без попереднього письмового дозволу Компанії, а саме:
   1. відтворення, зміна, адаптація, розповсюдження, публічна презентація та розповсюдження веб-сайту, контенту, за винятком того, що прямо дозволено Компанією;
   2. декомпіляція та зворотний інжиніринг веб-сайту;
   3. вилучення або спроба вилучити (зокрема, з використанням програм/роботів, які вилучають дані або інших подібних засобів для збору даних) істотну частину даних веб-сайту.
  7. Майнові права інтелектуальної власності
   1. Користувач передає всі майнові права інтелектуальної власності на Об'єкти інтелектуальної власності Компанії з моменту створення Користувачем таких Об'єктів інтелектуальної власності під час отримання доступу до веб-сайту, виконання зобов'язань за Договором. У разі якщо чинним законодавством встановлено вимоги про вчинення певних (додаткових) обов'язкових дій для передачі майнових прав на Об'єкт інтелектуальної власності, майнові права переходять до Компанії з моменту вчинення цих дій, а Користувач зобов'язується вчинити всі необхідні дії для забезпечення передачі майнових прав Компанії, в тому числі, але не обмежуючись: підписати окремий договір з Компанією про передачу майнових прав інтелектуальної власності, сприяти державній реєстрації такого договору, якщо цього вимагає Компанія або чинне законодавство, не реєструвати на себе або на третіх осіб інтелектуальної власності, створеної під час отримання доступу до функціоналу веб-сайту, виконання зобов'язань за Договором, та не передавати їх третім особам.
   2. До майнових прав інтелектуальної власності за цим Договором належать, зокрема, але не обмежуючись:
    1. право використання об'єктів інтелектуальної власності;
    2. виключне право дозволяти третім особам використання об'єктів інтелектуальної власності та будь-яких похідних творів, створених на їх основі;
    3. виключне право перешкоджати та/або забороняти неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності третім особам;
    4. право поширювати Об'єкти інтелектуальної власності шляхом першого продажу, відчуження іншим способом, включаючи здачу в майновий найм, прокат, шляхом іншої передачі до першого продажу екземплярів Об'єктів інтелектуальної власності;
    5. право надавати доступ до відтворених у будь-якій матеріальній формі Об'єктів інтелектуальної власності необмеженому колу осіб, у тому числі шляхом надання мережевого доступу, включаючи Інтернет та іншими способами;
    6. право змінювати, перекладати, адаптувати та іншим чином створювати похідні твори на основі або з використанням об'єктів інтелектуальної власності;
    7. права покращувати, переробляти, використовувати частинами та будь-яким іншим чином змінювати Об'єкти інтелектуальної власності, створені Користувачем або за його участі під час виконання зобов'язань за цим Договором, без попереднього погодження з ним;
    8. право копіювати, виробляти, розповсюджувати, продавати, здавати в оренду, передавати, відступати, надавати ліцензії та субліцензії на Об'єкти інтелектуальної власності;
    9. право подавати заявки на реєстрацію авторських прав, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг та інших видів об'єктів інтелектуальної власності в Україні та у всьому світі на основі об'єктів інтелектуальної власності;
    10. право імпортувати та експортувати об'єкти інтелектуальної власності;
    11. право зберігати конфіденційність за будь-якою інформацією, пов'язаною з Об'єктами інтелектуальної власності;
    12. право на здійснення реклами Об'єктів інтелектуальної власності у будь-якому вигляді, будь-якими засобами, через Інтернет, по радіо, телебаченню, у друкованих та інших засобах масової інформації, іншим способом;
    13. будь-які інші майнові права інтелектуальної власності, які можуть бути передбачені чинним законодавством залежно від виду Об'єкта інтелектуальної власності.
   3. Усі майнові права інтелектуальної власності, зазначені у пункті 12.7.2 цього Договору, передаються Компанії на всю територію таких прав (територію всіх країн світу, якщо інше не передбачено правовстановлюючими документами на Об'єкт інтелектуальної власності або чинним законодавством України) без обмеження та на весь термін дії таких прав.
   4. Користувач зобов'язаний виконати все необхідне, що може вимагатися або бути бажаним для отримання відповідних форм охорони для об'єктів інтелектуальної власності та надання всіх прав Компанії на такі об'єкти. Користувач передає Компанії всі майнові права на створені ним під час отримання доступу до функціоналу веб-сайту, виконання зобов'язань за цим Договором Об'єкти інтелектуальної власності.
   5. Усі права та зобов'язання відповідно до цього розділу зберігають повну юридичну силу після припинення цього Договору до закінчення встановленого законодавством терміну дії майнових прав Компанії на Об'єкт інтелектуальної власності, створений Користувачем під час отримання доступу до функціоналу веб-сайту, виконання зобов'язань за цим Договором.
  8. Особисті немайнові права інтелектуальної власності
   1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на Об'єкти інтелектуальної власності належать Користувачу тією мірою, якою це визначається законодавством України.
   2. Користувач дає Компанії право доопрацьовувати, переробляти, адаптувати, використовувати частинами та іншим чином змінювати Об'єкти інтелектуальної власності без попереднього узгодження з Користувачем. Користувач погоджується з тим, що такі зміни не вважатимуться порушенням його виключного немайнового права на цілісність об'єктів інтелектуальної власності.
   3. Користувач, який отримав доступ до будь-яких об'єктів інтелектуальної власності Компанії, а також до інших об'єктів інтелектуальної власності, що перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні Компанії, зобов'язаний не порушувати таких прав, а також будь-якими засобами запобігати можливим порушенням таких прав.
 13. ІНШІ УМОВИ

  1. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Компанією в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Користувача . Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Користувач вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на веб-сайті за адресою: https://justclass.com.ua.
  2. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Компанія має якнайшвидше вжити заходів, щодо зміни договору в тій мірі, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.
  3. Документи та інформація, надіслані шляхом електронного листування однією Стороною, вважаються отриманими іншою Стороною в день їх відправлення, а терміни, перебіг яких залежить від часу одержання документа Стороною, починають обчислюватися з наступного дня.
  4. Контактними e-mail адресами вважаються з боку Користувача: адреса вказана ним при реєстрації (або інша e-mail адреса яку він надасть Компанії в процесі співпраці) з боку Компанії ____________________ Листи, відправлені з даних e-mail адрес, вважаються відправленими уповноваженими представниками сторін і можуть використовуватись як доказами при проведенні переговорів та/або при судовому розгляді.
  5. Веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти. Дані веб-сайти не знаходяться під контролем Компанії та Компанія не несе відповідальності за зміст даних веб-сайтів та зміст веб-сайтів, посилання на які знаходяться на даних веб-сайтах. Посилання на інші веб-сайти які можуть бути включені до веб-сайту додаються лише для зручності Користувачів та не означають згоду Компанії зі змістом даних веб-сайтів.
  6. Користувач не має права поступатися повністю або частково своїми правами згідно з цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Компанії.
  7. Компанія може без будь-яких застережень/попереджень та у будь-який час передавати або переуступати права та обов'язки за цим Договором повністю або частково третім особам на свій власний вибір.
  8. Цей Договір, Політика конфіденційності, а також будь-які інші політики, правила, угоди, умови та повідомлення Компанії, які пов'язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, доступні на веб-сайті та можуть надсилатися в електронних повідомленнях та становлять цілісну угоду між Користувачем та Компанією.
 14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

  ФОП: ІГОР РУСЛАНОВИЧ Адреса: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 46/11, квартира 29, РНОКПП/ЄДРПОУ: 3369314596

Редакція від «12» вересня 2023 року.